Ciekawe projekty
 1. Ministerstwo Środowiska
  Raport "Co Polacy myślą o bioróżnorodności?"

  Co trzeci Polak wie, czym jest różnorodność biologiczna i jakie są główne zagrożenia wynikające z jej utraty. Nie doceniamy też wagi indywidualnych działań każdego z nas na rzecz ochrony przyrody. Uważamy natomiast, że za ochronę środowiska powinny odpowiadać przede wszystkim władze - pokazują wyniki badania opinii publicznej przeprowadzonego dla Ministerstwa Środowiska.
  http://www.mos.gov.pl

 2. Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej
  Światowy Dzień Ziemi '2011

  Obchody Światowego Dnia Ziemi, którego polskim finałem jest festyn w Warszawie w parku Pole Mokotowskie mają charakter interdyscyplinarnego pikniku. Dzień Ziemi na świecie od ponad 40, a w Polsce ponad 20 lat, co roku 22 kwietnia. Świętowany jest corocznie w ok. 180 krajach świata, w Polsce obchodzony niemal w każdej szkole, przedszkolu czy gminie. Szczegóły ogólnopolskich obchodów i baza danych obchodów w Polsce na stronie internetowej
  www.dzienziemi.org.pl

 3. Społeczny Instytut Ekologiczny
  Kurpiowski Model Różnorodności Biologicznej

  Program Społecznego Instytutu Ekologicznego dotowany przez GEF/SGP i Fundację EKOFUNDUSZ (realizacja 2003-2006). Celem projektu było wzbogacenie bioróżnorodności rolniczej poprzez reintrodukcję i odtworzenie rodzimych ras zwierząt i lokalnych odmian roślin w gospodarstwach ekologicznych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej na wsi.
  www.sie.org.pl/kurpiowskirbwr.html

 4. Społeczny Instytut Ekologiczny
  Wirydarz Polski

  Projekt dofinansowany przez GEF/SGP/UNDP (2004-2006). W wyniku projektu przeprowadzono inwentaryzację ogródków na Kurpiach, założona została kolekcja zachowawcza przy Ogrodzie Botanicznym, przeprowadzono warsztaty dla gospodyń wiejskich, w szkołach gminnych oraz konkursy na najpiękniejszy tradycyjny ogródek przydomowy.
  http://www.sie.org.pl/wirydarz.html