KontaktFundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej
ul. Raszyńska 32/44, lok. 140
02-026 Warszawa
biuro@mroee.pl
tel. 22 668-92-68, tel./faks 22 883 50 96