Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej od 1992 roku realizuje programy edukacji ekologicznej dla dzieci, młodzieży, dorosłych i placówek oświatowych. Misją FOEE jest wielopłaszczyznowa edukacja ekologiczna społeczeństwa i podnoszenie świadomości ekologicznej, promocja przyjaznego środowisku sposobu życia, a także kształtowanie umiejętności podejmowania aktywnych działań na rzecz lokalnego środowiska społecznego i przyrodniczego.
aktualności
Czym jest różnorodność biologiczna?
Od początku dziejów człowiek zmieniał swoje otoczenie, korzystał z niego po to, aby zyskać pożywienie, zdobyć ubranie, budulec czy też materiał opałowy. Przez wiele wieków czerpał z zasobów środowiska w przyjazny, niezagrażający światu roślin i zwierząt sposób. Czynił sobie "ziemię poddaną", ale zarazem poddawał się naturalnym procesom zachodzącym w przyrodzie. Procesy ewolucyjne w przyrodzie trwały i trwają nieustannie, jedne gatunki ginąc ustępują miejsca innym, dzieje się tak od prawieków. Jednak szybkość zmian zachodzących na przestrzeni czasu zmieniła się diametralnie. Gatunkiem odpowiedzialnym za to tempo jest człowiek. W XX wieku wraz ze wzrostem populacji ludzi ich oddziaływanie na przyrodę stało się coraz bardziej ekspansywne, by wreszcie przyjąć niepokojące rozmiary. Współczesny człowiek uważał, że potrafi się całkowicie uniezależnić od przyrody, a dzięki najnowszym technikom inżynierii genetycznej stworzy ją na nowo w takiej postaci, aby czerpać z niej jak najwięcej korzyści. Tymczasem skutki tych nieustannych zmian obserwujemy dziś, mówi się, że każdego dnia na kuli ziemskiej ginie jeden gatunek dziennie i jest to namacalny efekt zmniejszania się różnorodności biologicznej. Wraz ze znikaniem tych gatunków zmieniają się ekosystemy, które mają również wpływ na życie i zdrowie ludzi. Ubożeją zasoby ożywionej przyrody, przez co sami pozbawiamy się szansy na czerpanie z nich w przyszłości. Traci na tym gospodarka, rolnictwo, leśnictwo, turystyka, przemysł spożywczy i farmaceutyczny. Tym samym tracimy my, ludzie. Dbajmy, więc o zachowanie różnorodności w przyrodzie, każdy na swoją miarę i według swoich możliwości. Kupujmy produkty certyfikowane, pochodzące z gospodarstw ekologicznych, gdyż wtedy mamy pewność, iż ich wyprodukowanie odbyło się z korzyścią dla bioróżnorodności, uprawiając przydomowe ogrody pamiętajmy o tradycyjnych polskich gatunkach roślin. Doceńmy nasz krajobraz, wieś polską z wielokolorowymi łanami pól, jeszcze tak niedawno złocących się zbożem, poprzetykanych czerwienią maków i błękitem chabrów, łąkami, na których pasą się krasule i lasem pełnym jagód i grzybów. To są najcenniejsze elementy naszego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.